Els socis del Club Tennis Caldes estan assegurats contra accidents esportius

Des del dia 1 de gener de 2017 tots els socis del Club Tennis Caldes  gaudeixen d´una assegurança d´accidents en  tota la la pràctica esportiva organitzada pel Club.

D´aquesta manera el  Club ha cobert una mancança que hi havia fins ara perquè només els jugadors federats del Club tenien assegurança mentre que  la majoria de socis que només participen en tornejos interns o que simplement jugaven per lleure estaven descoberts davant el risc de fer-se mal jugant a tennis.